Media:
Edició 2017

Video Xevi Codolà: Fes clic aquí

Fotos Dani Salvà: Fes clic aquí.

Fotos EbttE ’17 Jordi Etapa 1: Fes clic aquí

Fotos EbttE’17 Jordi Etapa 2: Fes clic aquí

Fotos EbttE’17 Jordi Etapa 3 : Fes clic aquí

Fotos EbttE’17 Nuri Etapa 1: Fes clic aquí

Fotos EbttE’17 Nuri Etapa 2: Fes clic aquí

Fotos EbttE’17 Nuri Etapa 3: Fes clic aquí

Fotos Fínishers: Fes clic aquí

Ajuntament de Mont-ras